انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی http://ssa-gtc.mihanblog.com 2018-03-16T15:54:47+01:00 text/html 2018-03-02T11:35:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار چهارمین سالگرد تأسیس انجمن علمی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/394 <br><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/4fi_photo_2018-03-01_14-30-16.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/4fi_photo_2018-03-01_14-30-16.jpg" alt="http://uupload.ir/files/4fi_photo_2018-03-01_14-30-16.jpg"></a></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری مراسمی به مناسبت چهارمین سالگرد تأسیس خود برگزار کرد<br>که گزارش آن را در ادامه میخوانید..</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2018-03-01T14:38:08+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مسابقه آشپزی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/397 <a href="http://uupload.ir/files/0szf_ashpazi3۳۳۳.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/0szf_ashpazi3%DB%B3%DB%B3%DB%B3.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0szf_ashpazi3%DB%B3%DB%B3%DB%B3.jpg"></a><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</font><br></div> text/html 2018-02-24T15:49:19+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار ۵ اسفند ماه ، روز مهندسی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/393 <div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8320256142/banner_engineering.jpg" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8320256142/banner_engineering.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8320256142/banner_engineering.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#333399"><br></font></div><div align="center"><font size="4" color="#333399" face="Mihan-Nassim">۵ اسفند ، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی<br>بر مهندسان گرامی ، الالخصوص مهندسان نقشه بردار گرامی باد</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8320256142/banner_engineering.jpg" target="" title=""></a></div> text/html 2018-02-24T15:00:55+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره آموزش نرم افزار متلب (مقدماتی) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/391 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/cjjk_۱.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/cjjk_%DB%B1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/cjjk_%DB%B1.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000" face="Mihan-Nassim">دوره آموزشی نرم افزار متلب (مقدماتی)</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" color="#CC0000">مدرس : مهندس آرش شاهکیشی</font><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="right"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim">جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</font></font><br></div> text/html 2018-02-13T20:44:32+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره آموزش کنکوری فتوگرامتری ۴ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/388 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/3lsd_photo_2018-02-14_01-07-03.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/3lsd_photo_2018-02-14_01-07-03.jpg" alt="http://uupload.ir/files/3lsd_photo_2018-02-14_01-07-03.jpg"></a></div><div align="center"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دوره آموزش کنکوری فتوگرامتری ۴</span></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan">مدرس دوره : مهندس منصور اورعی</font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan">کارشناس ارشد GIS<br></font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></div><div align="right"><font size="5" color="#006600"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4" color="#000000" face="Mihan-Nassim">جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</font></font></font></div></div><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/4wv9_photo_2018-02-14_00-06-31.jpg" target="" title=""></a></div> text/html 2018-02-02T16:30:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار آزمون آزمایشی کنکور ارشد نقشه برداری ۹۷ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/386 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/1rc7_arshad_blog.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/1rc7_arshad_blog.jpg" alt="http://uupload.ir/files/1rc7_arshad_blog.jpg" class="shrinkToFit" width="490" height="694"></a><br><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور&nbsp; برگزار میکند :</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کنکور آزمایشی ارشد نقشه برداری ۹۷</font><br></div></div><font size="2"><br>جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</font><br> text/html 2017-12-07T07:53:27+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کلیپ در آموزشکده http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/385 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/7hv_screen_shot_1396-09-16_at_11.29.23.png" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/7hv_screen_shot_1396-09-16_at_11.29.23.png" alt="http://uupload.ir/files/7hv_screen_shot_1396-09-16_at_11.29.23.png" class="transparent"></a><br><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">کلیپ طنز انتقادی " در آموزشکده "</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><br><div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family: &quot;Dast Nevis&quot;; font-size: 14pt;">جهت مشاهده و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span></div></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; "><br></span></div></div><br> text/html 2017-12-07T07:28:29+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/383 <div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></font></font></div><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/0b2i_zone.png" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/0b2i_zone.png" alt="http://uupload.ir/files/0b2i_zone.png" class="transparent"><br></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود شماره بیست و ششم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری</font><br><a href="http://uupload.ir/files/0b2i_zone.png" target="" title=""></a></div> text/html 2017-12-01T08:33:45+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مراسم گرامیدشت روز دانشجو http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/382 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/0993_daneshju_copy.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/0993_daneshju_copy.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0993_daneshju_copy.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan">مراسم گرامیدشت روز دانشجو</font><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-12-01T07:37:57+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار اکران هر هفته فیلم های سینمایی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/380 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/qms6_ekranfilm.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/qms6_ekranfilm.jpg" alt="http://uupload.ir/files/qms6_ekranfilm.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">اکران فیلم های سینمایی</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">هر دوشنبه</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">ساعت ۱۵</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">سالن شهید چمران</font><br></div> text/html 2017-11-29T17:53:37+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کافه ژئوماتیک http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/378 <div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/xeg4_cafe_geomat.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/xeg4_cafe_geomat.jpg" alt="http://uupload.ir/files/xeg4_cafe_geomat.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری برگزار میکند </font><br></div> text/html 2017-11-22T09:00:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره پردازش تصاویر ماهواره­ ای با استفاده از نرم افزار ENVI (پیشزقته) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/377 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://www.uupload.ir/files/ljm4_envi_pishrafte.jpg" target="" title=""><img src="http://www.uupload.ir/files/ljm4_envi_pishrafte.jpg" alt="http://www.uupload.ir/files/ljm4_envi_pishrafte.jpg" class="shrinkToFit" width="552" height="715"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font class="text4"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Dast Nevis&quot;; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید !!!</span></b></font></div> text/html 2017-11-19T09:08:51+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/376 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/lkop_zine60_25_2.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/lkop_zine60_25_2.jpg" alt="http://uupload.ir/files/lkop_zine60_25_2.jpg"></a></div><div align="center"><font class="text4"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دانلود شماره بیست و پنجم نشریه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری<br></font></div> <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5"><br></font></font></div></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-11-16T13:02:35+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کارگاه آموزش حل مکعب روبیک ۳ در ۳ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/375 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><a href="http://uupload.ir/files/wg8b_roubik.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/wg8b_roubik.jpg" alt="http://uupload.ir/files/wg8b_roubik.jpg"></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">..:: &nbsp;&nbsp;کارگاه آموزش حل مکعب روبیک ۳ در ۳ &nbsp; ::..</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">*</span></font><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"> این دوره ویژه دانشجویان آموزشکده سازمان نقشه برداری است </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">*</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font class="text4"></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font class="text4" color="#003300"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA"><br></span></b></font></p><font class="text4" size="3" color="#003300"><p class="MsoNormal" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">جهت کسب اطلاعات بیشتر و </span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA"><font class="text4" size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">ثبت نام</span></b></font> به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="FA">.</span></b></p></font><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"></span></font><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"></span></p></div> text/html 2017-11-09T06:37:41+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کارگاه فتوگرامتری پهپاد و GPS http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/372 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" target="" title=""><br></a></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" target="" title=""><br></a></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" alt="http://uupload.ir/files/3224_pahpad.jpg" class="shrinkToFit" width="378" height="719"><br></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">انجمن علمی </font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim">آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند :</font></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">کارگاه فتوگرامتری پهپاد و GPS</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">توسط گروه آپسیس</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">* ویژه دانشجویان آموزشکده نقشه برداری *</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اطلاعات بیشتر و ثبت نام در ادامه مطلب</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font><br></div>