انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی http://ssa-gtc.mihanblog.com 2018-12-15T10:35:35+01:00 text/html 2018-12-06T21:55:56+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com الناز شاه محمدیان دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/453 <div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8344957334/Untitled.png" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8344955150/Untitled.png" style="user-select: none;"></a></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">برای دانلود شماره سی و دوم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور</b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>به ادامه مطلب مراجعه نمایید</b></font></div> text/html 2018-12-06T19:34:07+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مراسم گرامیدشت روز دانشجو http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/450 <div align="center"><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8344948468/ST_Web.jpg" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8344948468/ST_Web.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8344948468/ST_Web.jpg"></a></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#009900">مراسم گرامیدشت روز دانشجو</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#009900"></font><br></div><div align="center"><br></div> <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">کانون فرهنگی طه برگزار میکند:</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">یکشنبه <font face="Mihan-Koodak">۱۸</font> آذر ماه <font face="Mihan-Koodak">۱۳۹۷</font><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">سالن خلیج فارس سازمان نقشه برداری کشور</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">از ساعت <font face="Mihan-Koodak">۱۳</font> الی <font face="Mihan-Koodak">۱۶</font><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">منتظر حضور <font color="#006600">سبزتان</font> هستیم</font></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-11-27T18:56:51+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کارگاه آموزش حل مکعب روبیک ۳ در ۳ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/449 <div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8344058176/Rubik.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8344058176/Rubik.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8344058176/Rubik.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font color="#990000"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">..:: &nbsp;&nbsp;کارگاه آموزش حل مکعب روبیک ۳ در ۳ &nbsp; ::..</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">*</span></font><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA"> این دوره ویژه دانشجویان آموزشکده سازمان نقشه برداری است </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><font color="#FF0000"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak" lang="AR-SA">*</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.25in 0.0001pt 0in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" align="center"><font class="text4" color="#003300"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA"><br></span></b></font></p><font class="text4" size="3" color="#003300"><p class="MsoNormal" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">جهت کسب اطلاعات بیشتر و </span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA"><font class="text4" size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">ثبت نام</span></b></font> به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="FA">.</span></b></p></font></div></div> text/html 2018-11-20T09:56:11+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com الناز شاه محمدیان دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/447 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8343343526/Nashriye_Zheomatic_4.jpg" alt=""><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Iransans" style="color: rgb(75, 75, 75);">برای دانلود شماره سی و یکم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور&nbsp;</font><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><br></span></span></div> text/html 2018-11-10T08:04:23+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com الناز شاه محمدیان دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/446 <div align="center"><br><br><a href="http://uupload.ir/files/uhi_446617176_432745.jpg" target="" title=""><img alt="http://s9.picofile.com/file/8342294918/446617176_432745.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8342294918/446617176_432745.jpg"></a><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><font style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" size="5" face="Mihan-Nassim">برای دانلود شماره سی ام نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور <br></font><font size="7"><font face="Mihan-Nassim"><font size="5">به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</font></font></font></span><br></div> text/html 2018-11-04T10:26:43+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جلسه مشاوره کنکور ارشد نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/441 <br><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8341766100/Moshavere_3.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8341766100/Moshavere_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8341766100/Moshavere_3.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993399">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند :</font><br></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font color="#993399">جلسه مشاوره کنکور ارشد نقشه برداری</font><br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-10-31T16:51:27+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره دوم آموزشی نرم افزار Civil 3D مقدماتی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/440 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;" align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 10.6667px;"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8341437226/%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88%D8%A8.jpg" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8341437226/%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88%D8%A8.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8341437226/%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88%D8%A8.jpg"></a></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="4" face="Mihan-Nassim">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند:</font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim">دوره آموزشی&nbsp;<font color="#990000">نرم افزار Civil 3D و Auto Cad مقدماتی</font></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim">توسط جناب آقای کیهان اسکندری نژاد</font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim">"ویژه دانشجویان آموزشکده نقشه برداری"<br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید..</font></div><div style=""><br></div></font></div></div> text/html 2018-10-30T19:23:47+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com محمد حسین معصومی دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/439 <div><a href="http://s9.picofile.com/file/8341356192/Capture.PNG" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s9.picofile.com/file/8341356192/Capture.PNG"></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">برای دانلود شماره بیست و نهم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</span></div> text/html 2018-10-25T16:33:04+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار نتایج انتخابات ششمین دوره شورای انجمن علمی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/438 <div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8340885126/SSA_6th_web.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8340885126/SSA_6th_web.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8340885126/SSA_6th_web.jpg"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></span></font></div><div align="center"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Nassim">نمودار ششمین دوره شورای انجمن علمی آموزشکده<br></font></span></font></div><div align="center"><font color="#990000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font color="#000099">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</font><br></font></span></font></div><div align="center"><font color="#990000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></span></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-10-19T16:16:39+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره آموزشی نرم افزار Civil 3D مقدماتی http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/436 <div align="center"><font class="text4"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8340355292/Civil.jpg" target="" title=""></a><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8340355292/Civil.jpg" target="" title=""></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8340355868/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84_3.jpg" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8340355868/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8340355868/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84_3.jpg"></a></div></div></font><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><font class="text4"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Nassim">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند:</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim">دوره آموزشی <font color="#990000">نرم افزار Civil 3D مقدماتی</font></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim">توسط جناب آقای کیهان اسکندری نژاد</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim">"ویژه دانشجویان آموزشکده نقشه برداری"<br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید..</font></div> <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"></span></span></div></font></div> text/html 2018-10-19T15:55:24+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره آموزشی فتوگرامتری ۱ و ۲ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/434 <div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8339935068/Photoweb.jpg" target="" title=""><div style="font-size: 10.6667px;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339935068/Photoweb.jpg" alt="Photoweb.jpg (2835×1891)"></div><div style="font-size: 10.6667px;"></div></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Nassim">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند:</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim">دوره آموزشی&nbsp;&nbsp;<font color="#990000">فتوگرامتری ۱ و ۲</font></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim">( آمادگی کنکور ارشد )</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim">توسط مهندس منصور اورعی</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim">کارشناس ارشد GIS</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" face="Mihan-Nassim">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید..</font></div> text/html 2018-10-10T22:08:04+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com محمد حسین معصومی دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/431 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8339634526/Capture.PNG" target="" title=""><div><img hspace="NaN" border="NaN" align="" vspace="NaN" src="http://s8.picofile.com/file/8339586400/Capture.PNG" alt="undefined"></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="5"><b>دو هفته نامه انجمن علمی به آموزشکده&nbsp;بازگشت</b></font></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><font size="5">&nbsp;با</font><span style="font-size: x-large;">&nbsp;مطالب به روز و جذاب و خواندنی...</span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="5">برای دا</font></b><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">نلود شماره بیست و هشتم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری کشور به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</b></div> text/html 2018-10-05T15:49:19+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار انتخابات ششمین دوره انجمن علمی آموزشکده http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/429 <div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8339099042/Election.jpg" target="" title=""><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8339099042/Election.jpg"></font></a></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">انتخابات ششمین دوره شورای انجمن علمی - دانشجویی آموزشکده&nbsp; ۲۸ و ۳۰&nbsp; مهر ماه ۱۳۹۷ در آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میگردد.</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);">علاقه مندان جهت کاندید شدن در این انتخابات می بایست فرم ثبت نام جهت شرکت در ششمین دوره انتخابات انجمن علمی را تکمیل نمایند</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">( جهت تکمیل فرم ثبت نام</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><a href="https://goo.gl/forms/HQGLFALU71fcZ50i2" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></a><a href="https://goo.gl/forms/fB1DMSvquuzxEZU23" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></span></a></span></span><a href="https://goo.gl/forms/XTzwKyzksqva4EAm2" target="" title="" style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="6" color="#3333ff">اینجا</font></a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style=""><a href="https://goo.gl/forms/fB1DMSvquuzxEZU23" target="" title="" style=""><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="5">&nbsp;</font></span></a><font face="B Koodak" style="font-size: 14pt;">&nbsp;کلیک کنید )</font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">و یا پیامی مبنی بر شرکت در پنجمین دوره انتخابات را به اکانت تلگرامی انجمن علمی به نشانی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style=""><span lang="FA" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style=""><font color="#3366ff" style="" size="4"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><font face="times new roman,times,serif" style="">@Ssa_NCC</font></font></span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10.6667px;"></span><span dir="RTL" style="font-size: 10.6667px;"></span><span style="font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">ارسال نمایند.</span></span></font><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt;"><span lang="FA"><br></span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; margin-bottom: 12pt; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#990000"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;;">مهلت ثبت نام:</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">&nbsp;۲۰ مهرماه ۱۳۹۷</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></span></p><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">جهت آشنایی با فعالیت های انجمن، ساختار تشکیلاتی، کمیته های انجمن و&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">مطالعه آئین نامه انتخابات</span></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">به</span><b style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">ادامه مطلب</span></b><b style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;">مراجعه کنید.</span></div><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span><p style="font-family: Tahoma;"></p></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div></div> text/html 2018-10-01T16:00:18+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دوره آموزشی Web GIS http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/426 <div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8338426300/Web.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://s9.picofile.com/file/8338426300/Web.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور برگزار میکند:</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">دوره آموزشی <font color="#990000">Web GIS&nbsp;</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">توسط مهندس منصور اورعی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">کارشناس ارشد GIS</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید..</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div></div> text/html 2018-09-30T20:57:48+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کلیپ های مراسم فارغ التحصیلی۹۷ http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/427 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000">کلیپ های مراسم فارغ التحصیلی ۱۳۹۷</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در ادامه مطلب میتوانید ویدئو ها را مشاهده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و یا با مراجعه به کانال آپارات دانلود نمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">خاطرات تصویری چهار سال دانشجویی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/fkiEC]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کلیپ مصاحبه با دانشجویان فارغ التحصیل در ادامه مطلب</font></div>