انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی http://ssa-gtc.mihanblog.com 2017-07-23T19:55:03+01:00 text/html 2017-07-22T13:40:24+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com حسین قدم خیر دوره آموزشی نرم افزار Arc GIS10 جامع (مرداد 96) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/318 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/jtq1_اطلاعیه1.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/jtq1_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%871.jpg" alt="http://uupload.ir/files/jtq1_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%871.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Dast Nevis&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#00B050">جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید !!!</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Dast Nevis&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-06-08T21:53:42+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار کارنامه رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری 1396 http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/317 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" size="4"><i><font face="Mihan-Nassim"><br></font></i></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" size="4"><i><font face="Mihan-Nassim">کارنامه&nbsp;رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری </font><font face="Mihan-Yekan">1396</font></i></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666">جناب آقای وریا برقی</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff9900">برای مشاهده کارنامه به ادامه مطلب مراجعه نمایید</font></span></div> text/html 2017-05-27T20:05:58+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار بیست و سومین دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور (Zone 60) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/316 <div style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://s8.picofile.com/file/8296117300/zone60_23_2.jpg" style="user-select: none; background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 20px 20px; background-image: linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%), linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, white 25%, white 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%);">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Koodak;color:#FF9900">ویژه نامه همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک 96</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#339999">جهت دانلود بیست و سومین شماره دوهفته نامه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;color:#339999"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#339999">انجمن علمی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;color:#339999"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#339999">&nbsp; "ZONE 60" </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#339999">به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; color:#339999"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-05-27T15:51:55+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی دانلود کتاب «اصول و کاربردهای سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی» http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/315 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/p32i_کاربردgis.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/p32i_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AFgis.jpg" alt="http://uupload.ir/files/p32i_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AFgis.jpg" class="shrinkToFit" width="458" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:#990033;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید !!!</span></div> text/html 2017-05-22T18:26:38+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی درخشش تیم های دانشجویی آموزشکده نقشه برداری در پنجمین دوره مسابقات ملی ژئولیگ96 http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/314 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/o6a_ژئولیگ.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/o6a_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%AF.jpg" alt="http://uupload.ir/files/o6a_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%AF.jpg" class="shrinkToFit" width="456" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq">درخشش تیم های دانشجویی آموزشکده سازمان نقشه برداری در&nbsp; &nbsp;پنجمین &nbsp;دوره &nbsp;مسابقات ملی &nbsp;ژئولیگ دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و کسب عنوان نایب قهرمانی و گروه خلاق را به دانشجویان، اساتید و کارکنان آموزشکده سازمان نقشه برداری تبریک می گوییم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;">اسامی تیم نایب قهرمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اسامی تیم خلاق<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد اژدهاکش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;میترا ثنایی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;">&nbsp; مهدی خوش برش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فاطمه زینالی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq"> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Dast Nevis&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">مرتضی شفیعی عاشق آبادی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;زهرا شیری</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-top: 12pt;"><br></p></div> text/html 2017-05-18T11:23:14+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش ملی ژئوماتیک96 (سی دی مقالات همایش) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/313 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/lmmz_مقالات_ژئوماتیک96.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/lmmz_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A996.jpg" alt="http://uupload.ir/files/lmmz_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A996.jpg" class="transparent shrinkToFit" width="641" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:#00B050;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید !!!</span></div> text/html 2017-05-14T17:34:46+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی مسابقه عکاسی ژئوماتیک96 http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/312 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/jozu_مسابقه_ژئوماتیک96.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/jozu_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A996.jpg" alt="http://uupload.ir/files/jozu_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A996.jpg" class="shrinkToFit" width="451" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;;mso-ascii-font-family:DaunPenh; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: DaunPenh;color:#3B3838;mso-themecolor:background2;mso-themeshade:64;mso-style-textfill-fill-color: #3B3838;mso-style-textfill-fill-themecolor:background2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=25000;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">جهت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید !!!</span></div> text/html 2017-05-13T17:56:03+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی غرفه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی ژئوماتیک96 http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/311 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/q32x_ژئوماتیک96.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/q32x_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A996.jpg" alt="http://uupload.ir/files/q32x_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A996.jpg" class="shrinkToFit" width="455" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;; mso-ascii-font-family:DaunPenh;mso-hansi-font-family:DaunPenh;color:red">به ادامه مطلب مراجعه نمایید !!!<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-05-10T14:16:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی بازدید از آزمایشگاه های سنجش از دور سازمان فضایی ایران (اردیبهشت96) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/310 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/m7sr_bazdid_ssa-gtc.mihanblog.com.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/m7sr_bazdid_ssa-gtc.mihanblog.com.jpg" alt="http://uupload.ir/files/m7sr_bazdid_ssa-gtc.mihanblog.com.jpg" class="shrinkToFit" width="456" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:teal;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">جهت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید !!!</span></div> text/html 2017-05-04T18:58:23+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی دانلود دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته نقشه برداری سال 1396 همراه با کلید http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/309 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/75eg_ارشد_نقشه_برداری96.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/75eg_ارشد_نقشه_برداری96.jpg" alt="http://uupload.ir/files/75eg_ارشد_نقشه_برداری96.jpg" class="shrinkToFit" width="635" height="645"></a></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:#00B0F0;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">جهت دانلود دفترچه آزمون همراه با کلید به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!</span></div> text/html 2017-05-01T18:29:40+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار مراسم گرامیداشت مقام استاد (اردیبهشت 1396) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/308 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/jz1h_روز_استاد1396.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/jz1h_روز_استاد1396.jpg" alt="http://uupload.ir/files/jz1h_روز_استاد1396.jpg" class="shrinkToFit" width="430" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,serif">کانون فرهنگی طه آموزشکده سازمان نقشه برداری برگزار میکند: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;">مراسم گرامیداشت روز استاد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;">تئاتر جذاب دانشجویی، تجلیل از اساتید برتر آموزشکده، سخنرانی و...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">زمان: سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">از ساعت ۱۵:00 الی ۱۷:00</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">مکان: سالن هفتم تیر سازمان نقشه برداری کشور<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Dast Nevis&quot;">منتظر حضور پرشور تمامی شما عزیزان هستیم...</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Dast Nevis&quot;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-05-01T16:45:24+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com محمد اژدهاکش اطلاعیه همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک 96 http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/307 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.geomatncc.loxblog.com/upload/g/geomatncc/image/96geomatic.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-20T13:39:23+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین آموزشکده http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/306 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6666">تریبون دانشجویی</font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#ff6600">بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات آموزشی و رفاهی دانشجویان</font><font style="color: rgb(255, 102, 102); font-family: Mihan-Iransans;" size="4"><a href="http://uupload.ir/files/vg1v_porseshopasokh.jpg" target="" title=""></a></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000">با حضور مسئولین آموزشکده سازمان نقشه برداری<a href="http://uupload.ir/files/wj66_تریبون_دانشجویی1.jpg" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000"><br></font><img src="http://uupload.ir/files/wj66_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/wj66_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C1.jpg" class="shrinkToFit" width="460" height="645"></a></font></div></div> text/html 2017-04-12T13:13:45+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی کارگاه جمع بندی فتوگرامتری 1تا4 (ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/305 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/rbzt_(ssa-gtc.mihanblog.com)کارگاه_جمع_بندی_فتوگرامتری.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/rbzt_(ssa-gtc.mihanblog.com)کارگاه_جمع_بندی_فتوگرامتری.jpg" alt="http://uupload.ir/files/rbzt_(ssa-gtc.mihanblog.com)کارگاه_جمع_بندی_فتوگرامتری.jpg"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak; color:#009999;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:#009999;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></div> text/html 2017-04-11T17:25:38+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی دیدار نوروزی جامعه مهندسان نقشه بردار ایران (فروردین96) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/304 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/syz3_دیدار_.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/syz3_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_.jpg" alt="http://uupload.ir/files/syz3_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_.jpg" class="shrinkToFit" width="645" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">دیدار نوروزی جامعه مهندسان نقشه بردار ایران</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">از اعضاء محترم جامعه مهندسان نقشه بردار ایران دعوت می گردد در دیدار نوروزی جامعه که با حضور مسئولان و پیشکسوتان رشته در محل جامعه برگزار می گردد حضور به هم رسانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">زمان: چهارشنبه30 &nbsp;فروردین 1396 از ساعت 17:00 </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">نشانی: سعادت آباد - سرو غربی - خیابان صدف - پلاک21 - طبقه اول - واحد11 - جامعه مهندسان نقشه بردار ایران</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Koodak&quot;">&nbsp;</span></p></div>