انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی http://ssa-gtc.mihanblog.com 2017-04-22T16:25:29+01:00 text/html 2017-04-20T13:39:23+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین آموزشکده http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/306 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff6666" size="4">تریبون دانشجویی</font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff6600">بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات آموزشی و رفاهی دانشجویان</font><font size="4" style="color: rgb(255, 102, 102); font-family: Mihan-Iransans;"><a href="http://uupload.ir/files/vg1v_porseshopasokh.jpg" target="" title=""></a></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff0000">با حضور مسئولین آموزشکده سازمان نقشه برداری</font></div><div><a href="http://uupload.ir/files/vg1v_porseshopasokh.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none;background-position: 0px 0px, 10px 10px;background-size: 20px 20px;background-image:linear-gradient(45deg, #eee 25%, transparent 25%, transparent 75%, #eee 75%, #eee 100%),linear-gradient(45deg, #eee 25%, white 25%, white 75%, #eee 75%, #eee 100%);cursor: zoom-in;" src="http://uupload.ir/files/vg1v_porseshopasokh.jpg" width="542" height="760"></a></div></div> text/html 2017-04-12T13:13:45+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی کارگاه جمع بندی فتوگرامتری 1تا4 (ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/305 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/rbzt_(ssa-gtc.mihanblog.com)کارگاه_جمع_بندی_فتوگرامتری.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/rbzt_(ssa-gtc.mihanblog.com)کارگاه_جمع_بندی_فتوگرامتری.jpg" alt="http://uupload.ir/files/rbzt_(ssa-gtc.mihanblog.com)کارگاه_جمع_بندی_فتوگرامتری.jpg"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak; color:#009999;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:#009999;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></div> text/html 2017-04-11T17:25:38+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی دیدار نوروزی جامعه مهندسان نقشه بردار ایران (فروردین96) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/304 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/syz3_دیدار_.jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/syz3_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_.jpg" alt="http://uupload.ir/files/syz3_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_.jpg" class="shrinkToFit" width="645" height="645"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">دیدار نوروزی جامعه مهندسان نقشه بردار ایران</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">از اعضاء محترم جامعه مهندسان نقشه بردار ایران دعوت می گردد در دیدار نوروزی جامعه که با حضور مسئولان و پیشکسوتان رشته در محل جامعه برگزار می گردد حضور به هم رسانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">زمان: چهارشنبه30 &nbsp;فروردین 1396 از ساعت 17:00 </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">نشانی: سعادت آباد - سرو غربی - خیابان صدف - پلاک21 - طبقه اول - واحد11 - جامعه مهندسان نقشه بردار ایران</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Koodak&quot;">&nbsp;</span></p></div> text/html 2017-04-06T19:20:22+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی ثبت نام کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد نقشه برداری (25 فروردین 1396) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/302 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/vo26_آزمون_کارشناسی_ارشد(ssa-gtc.mihanblog.com).jpg" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/vo26_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%28ssa-gtc.mihanblog.com%29.jpg" alt="http://uupload.ir/files/vo26_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF(ssa-gtc.mihanblog.com).jpg" class="shrinkToFit" width="456" height="645"></a></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font class="text4"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="FA"><font color="#000099">جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!</font></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:#009999;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></b></font></div> text/html 2017-04-05T18:42:00+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی لیست جزوات موجود در کتابخانه انجمن علمی (فروردین1396) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/301 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/j8r4_لیست_جزوات_کتابخانه_انجمن11.jpg" target="" title=""><img style="user-select: none; cursor: zoom-in;" src="http://uupload.ir/files/j8r4_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8611.jpg" width="530" height="672"></a></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" color="#006600"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!</span></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2017-03-31T11:04:43+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار تئاتر دانشجویی "پرسه در آسمان جوانی" http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/300 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">"</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;;">پرسه در آسمان جوانی"</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;;">با زبان طنز تلخ، مشکلات دانشجویان مخصوصا دانشجویان آموزشکده سازمان نقشه برداری را در سه برهه از دوران</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;;"> دانشجویی با محوریت ارتباط دختر و پسر در دانشگاه، را بیان نموده است.</span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;;">عکاس: بهمن غلامرضازاده ، پیمان دانشور</span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: normal;"><a href="http://uupload.ir/files/zh0z_t1.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none" src="http://uupload.ir/files/zh0z_t1.jpg"></a></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: normal;"><font size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Koodak&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;این تئاتر دانشجویی توسط کانون فرهنگی طاها آموزشکده سازمان نقشه برداری تهیه و در مراسم روز استاد سال 1395 در سالن شهدای هفتم تیر سازمان نقشه برداری کشور توسط دانشجویان آموزشکده سازمان نقشه برداری اجرا گردید که شما را دعوت به مشاهده این تئاتر زیبا در ادامه مطلب می نماییم.</span></font></p></div> text/html 2017-03-21T13:18:48+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار گزارش تصویری از گفتگوی دکتر یحیی جمور با انجمن علمی + ویدیوی مصاحبه http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/299 <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(75, 75, 75); text-align: -webkit-center; font-size: 13pt; font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;;" lang="FA">به مناسبت عید نوروز، خبرنگار انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری با حضور در دفتر ریاست آموزشکده سازمان نقشه برداری،&nbsp;</span><span style="color: rgb(75, 75, 75); text-align: -webkit-center; font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;; font-size: 13pt;">گفتگوی دوستانه ای با دکتر یحیی جمور انجام داد.</span></div> <div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;; font-size: 13pt; text-align: -webkit-center;">عکاس: بهمن غلامرضازاده</span></div><div><div style="text-align: -webkit-center;"><font face="EntezareZohoor B4" color="#4b4b4b"><span style="font-size: 17.3333px;"><br></span></font></div><div><a href="http://uupload.ir/files/z81e_photo_2017-03-21_17-51-57.jpg" target="" title=""><img style="user-select: none; background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 20px 20px; background-image: linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%), linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%);" src="http://uupload.ir/files/z81e_photo_2017-03-21_17-51-57.jpg"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 16px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);">در این گفتگو که بیشتر طعم دانشجویی دارد، دکتر جمور در گفتگویی دوستانه به بیان مباحث و مشکلات دانشجویی با خبرنگار ما پرداختند که شما رو دعوت به مشاهده این مصاحبه تصویری در ادامه مطلب مینماییم.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 16px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div> </div></div> text/html 2017-03-16T10:37:46+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار گزارش تصویری از گفتگوی دکتر علیرضا آزموده اردلان با انجمن علمی + ویدیوی مصاحبه http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/298 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;">&nbsp; &nbsp; به مناسبت عید نوروز، خبرنگار انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری با حضور در دفتر ریاست سازمان نقشه برداری کشور،&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;EntezareZohoor B4&quot;; font-size: 13pt;">گفتگوی دوستانه ای با دکتر علیرضا آزموده اردلان انجام داد. عکاس: بهمن غلامرضازاده</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><a href="http://uupload.ir/files/gasr_2.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none" src="http://uupload.ir/files/gasr_2.jpg"></a></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;">در این گفتگو که بیشتر طعم دانشجویی دارد، دکتر آزموده اردلان در گفتگویی دوستانه به بیان مباحث دانشجویی با خبرنگار ما پرداخت که شما رو دعوت به مشاهده این مصاحبه تصویری در ادامه مطلب مینماییم.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-03-08T05:07:44+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی برگزاری کارگاه نکته و حل تست فتوگرامتری1 (ویژه داوطلبان کنکور ارشد نقشه برداری) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/297 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/szb7_فتوگرامتری1.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none" src="http://uupload.ir/files/szb7_%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C1.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Koodak;color:#FF0066">جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:#FF0066;mso-bidi-language: AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#FF0066"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-02-26T19:55:06+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی برگزاری کارگاه نکته و حل تست فتوگرامتری3 (ویژه داوطلبان کنکور ارشد نقشه برداری) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/296 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/9vm7_فتوگرامتری3_.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none" src="http://uupload.ir/files/9vm7_فتوگرامتری3_.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak; color:#009999">جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:#009999;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#009999"><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-02-25T21:45:49+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار بیست و دومین دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری (Zone60) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/295 <div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/6ek4_photo_2017-02-26_01-01-19.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none" src="http://uupload.ir/files/6ek4_photo_2017-02-26_01-01-19.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Koodak;color:#CC0099">جهت دانلود بیست و دومین شماره دوهفته نامه انجمن علمی </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;color:#CC0099"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;color:#CC0099">ZONE60</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#CC0099"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!! &nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;color:#CC0099"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-02-22T17:27:20+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار سمینار و کارگاه آموزشی کار با تجهیزات نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/294 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/hswm_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C11.jpg" style="user-select: none;"></div><a href="http://www.upsara.com/images/hswm_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C11.jpg" target="" title=""><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"></div></a><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></b></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!</b></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-02-07T18:57:03+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com مرتضی شفیعی برگزاری کارگاه نکته و حل تست فتوگرامتری4 (ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/293 <div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><a href="http://uupload.ir/files/7cs5_%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87.jpg" target="" title=""><img style="-webkit-user-select: none" src="http://uupload.ir/files/7cs5_%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak; color:#595959;mso-themecolor:text1;mso-themetint:166;mso-style-textfill-fill-color: #595959;mso-style-textfill-fill-themecolor:text1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:&quot;lumm=65000 lumo=35000&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak; color:#595959;mso-themecolor:text1;mso-themetint:166;mso-style-textfill-fill-color: #595959;mso-style-textfill-fill-themecolor:text1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:&quot;lumm=65000 lumo=35000&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Mihan-Koodak&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;; color:#595959;mso-themecolor:text1;mso-themetint:166;mso-style-textfill-fill-color: #595959;mso-style-textfill-fill-themecolor:text1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:&quot;lumm=65000 lumo=35000&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></div> text/html 2017-02-06T16:16:15+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار بیست و یکمین دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری (Zone60) http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/290 <a href="http://uupload.ir/files/k2vd_photo_2017-02-06_19-30-43.jpg" target="" title=""><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/k2vd_photo_2017-02-06_19-30-43.jpg" alt="http://uupload.ir/files/k2vd_photo_2017-02-06_19-30-43.jpg"></div></a><br><br><div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Koodak; color:#002060;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA" lang="FA">دانلود بیست و یکمین شماره دوهفته نامه انجمن علمی</span></font><font size="3"><span dir="LTR"></span></font><font size="3"><span dir="LTR"></span></font><font size="3"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Mihan-IransansBold&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;color:#002060;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></font><font size="3"><span style="font-size:13.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Mihan-IransansBold&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;;color:#002060;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">ZONE60</span></font><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Mihan-IransansBold&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;EntezareZohoor B4&quot;; color:#002060;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"> </span></b><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-01-17T23:06:20+01:00 ssa-gtc.mihanblog.com عطیه خوشرفتار دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/289 <div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/files/fnv1_zone_20.jpg" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://uupload.ir/files/fnv1_zone_20.jpg" style="user-select: none;"></a><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: large;">دانلود بیستمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="file:///K:/Document/Shareit%20!!/HTC%20Desire%20526G%20dual%20sim/photo/Zone%2020.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; user-select: none;"></div><div><img style="-webkit-user-select: none" src="file:///K:/Document/Shareit%20!!/HTC%20Desire%20526G%20dual%20sim/photo/Zone%2020.jpg"></div><blogextendedpost style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39);"></blogextendedpost>