انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com 2017-03-25T03:47:36+01:00 mihanblog.com گزارش تصویری از گفتگوی دکتر یحیی جمور با انجمن علمی + ویدیوی مصاحبه 2017-03-21T09:48:48+01:00 2017-03-21T09:48:48+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/299 عطیه خوشرفتار به مناسبت عید نوروز، خبرنگار انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری با حضور در دفتر ریاست آموزشکده سازمان نقشه برداری، گفتگوی دوستانه ای با دکتر یحیی جمور انجام داد. عکاس: بهمن غلامرضازادهدر این گفتگو که بیشتر طعم دانشجویی دارد، دکتر جمور در گفتگویی دوستانه به بیان مباحث و مشکلات دانشجویی با خبرنگار ما پرداختند که شما رو دعوت به مشاهده این مصاحبه تصویری در ادامه مطلب مینماییم.  به مناسبت عید نوروز، خبرنگار انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری با حضور در دفتر ریاست آموزشکده سازمان نقشه برداری، گفتگوی دوستانه ای با دکتر یحیی جمور انجام داد.
عکاس: بهمن غلامرضازادهدر این گفتگو که بیشتر طعم دانشجویی دارد، دکتر جمور در گفتگویی دوستانه به بیان مباحث و مشکلات دانشجویی با خبرنگار ما پرداختند که شما رو دعوت به مشاهده این مصاحبه تصویری در ادامه مطلب مینماییم. 

]]>
گزارش تصویری از گفتگوی دکتر علیرضا آزموده اردلان با انجمن علمی + ویدیوی مصاحبه 2017-03-16T07:07:46+01:00 2017-03-16T07:07:46+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/298 عطیه خوشرفتار     به مناسبت عید نوروز، خبرنگار انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری با حضور در دفتر ریاست سازمان نقشه برداری کشور، گفتگوی دوستانه ای با دکتر علیرضا آزموده اردلان انجام داد. عکاس: بهمن غلامرضازادهدر این گفتگو که بیشتر طعم دانشجویی دارد، دکتر آزموده اردلان در گفتگویی دوستانه به بیان مباحث دانشجویی با خبرنگار ما پرداخت که شما رو دعوت به مشاهده این مصاحبه تصویری در ادامه مطلب مینماییم. 

    به مناسبت عید نوروز، خبرنگار انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری با حضور در دفتر ریاست سازمان نقشه برداری کشور، گفتگوی دوستانه ای با دکتر علیرضا آزموده اردلان انجام داد. عکاس: بهمن غلامرضازاده

در این گفتگو که بیشتر طعم دانشجویی دارد، دکتر آزموده اردلان در گفتگویی دوستانه به بیان مباحث دانشجویی با خبرنگار ما پرداخت که شما رو دعوت به مشاهده این مصاحبه تصویری در ادامه مطلب مینماییم. 

]]>
برگزاری کارگاه نکته و حل تست فتوگرامتری1 (ویژه داوطلبان کنکور ارشد نقشه برداری) 2017-03-08T01:37:44+01:00 2017-03-08T01:37:44+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/297 مرتضی شفیعی جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!

]]>
برگزاری کارگاه نکته و حل تست فتوگرامتری3 (ویژه داوطلبان کنکور ارشد نقشه برداری) 2017-02-26T16:25:06+01:00 2017-02-26T16:25:06+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/296 مرتضی شفیعی جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!


جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!


]]>
بیست و دومین دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری (Zone60) 2017-02-25T18:15:49+01:00 2017-02-25T18:15:49+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/295 عطیه خوشرفتار جهت دانلود بیست و دومین شماره دوهفته نامه انجمن علمی  ZONE60 به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!  


جهت دانلود بیست و دومین شماره دوهفته نامه انجمن علمی  ZONE60 به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!  

]]>
سمینار و کارگاه آموزشی کار با تجهیزات نقشه برداری 2017-02-22T13:57:20+01:00 2017-02-22T13:57:20+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/294 عطیه خوشرفتار جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!


جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!

]]>
برگزاری کارگاه نکته و حل تست فتوگرامتری4 (ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری) 2017-02-07T15:27:03+01:00 2017-02-07T15:27:03+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/293 مرتضی شفیعی جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!
]]>
بیست و یکمین دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری (Zone60) 2017-02-06T12:46:15+01:00 2017-02-06T12:46:15+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/290 عطیه خوشرفتار دانلود بیست و یکمین شماره دوهفته نامه انجمن علمی ZONE60
http://uupload.ir/files/k2vd_photo_2017-02-06_19-30-43.jpg


دانلود بیست و یکمین شماره دوهفته نامه انجمن علمی ZONE60
]]>
دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری 2017-01-17T19:36:20+01:00 2017-01-17T19:36:20+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/289 عطیه خوشرفتار دانلود بیستمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری دانلود بیستمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری
]]>
دانلود جزوه نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل 2017-01-03T08:45:30+01:00 2017-01-03T08:45:30+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/288 محمد اژدهاکش  این جزوه شامل 250 اسلاید می باشدکه جهت تدریس درس نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترلدر دوره کارشناسی نقشه برداری توسط جناب آقای دکتر حاتمدر آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور تدوین شده است.برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

 این جزوه شامل 250 اسلاید می باشد

که جهت تدریس درس نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل

در دوره کارشناسی نقشه برداری توسط جناب آقای دکتر حاتم

در آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور تدوین شده است.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
دوره های توانمندسازی دانشجویان جهت ورود به بازار کار 2016-12-31T16:04:00+01:00 2016-12-31T16:04:00+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/287 مرتضی شفیعی جهت ادامه مطلب کلیک کنید!!!
http://uupload.ir/files/2tj4_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C445.jpg


جهت ادامه مطلب کلیک کنید!!!
]]>
دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری 2016-12-23T13:00:26+01:00 2016-12-23T13:00:26+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/286 عطیه خوشرفتار                                                                              دانلود نوزدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری                                                                              
دانلود نوزدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری
]]>
طرح اهداء کتاب و جزوه به کتابخانه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری 2016-12-16T07:11:55+01:00 2016-12-16T07:11:55+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/285 مرتضی شفیعی **  با کتاب ها و جزوات خود قفسه های کتابخانه ها را پر کنیم   ** http://uupload.ir/files/q98t_%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A821.jpg**
  با کتاب ها و جزوات خود قفسه های کتابخانه ها را پر کنیم   **
]]>
فراخوان بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک96 2016-12-15T18:48:29+01:00 2016-12-15T18:48:29+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/284 مرتضی شفیعی فراخوان بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک96 http://conf.ncc.org.ir/_conf96/images/Farakhan24JPG.jpg


فراخوان بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک96


]]>
دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری 2016-12-12T15:15:47+01:00 2016-12-12T15:15:47+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/283 عطیه خوشرفتار دانلود هجدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری

دانلود هجدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری
]]>