انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com 2018-06-24T20:20:10+01:00 mihanblog.com جزوه کلاسی ژئودزی هندسی دکتر جمور 2018-05-18T20:45:38+01:00 2018-05-18T20:45:38+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/417 عطیه خوشرفتار http://uupload.ir/files/o1fu_hendesi.jpg ]]> جزوه کلاسی ژئودزی ماهواره ای دکتر جمور 2018-05-18T20:25:54+01:00 2018-05-18T20:25:54+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/416 عطیه خوشرفتار http://uupload.ir/files/nsw2_mahvare.jpg ]]> جزوه کلاسی نرم افزار های پیشرفته دکتر فلاحی 2018-05-15T19:05:54+01:00 2018-05-15T19:05:54+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/415 عطیه خوشرفتار http://s8.picofile.com/file/8326474584/Pishrafte.jpg ]]> آموزش مقدماتی تدوین 2018-05-13T19:20:12+01:00 2018-05-13T19:20:12+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/414 عطیه خوشرفتار اطلاعات بیشتر و ثبت نام در ادامه مطلب http://uupload.ir/files/i96_edius.jpg


اطلاعات بیشتر و ثبت نام در ادامه مطلب

]]>
جزوه کلاسی پردازش رقومی تصاویر دکتر میلان لک 2018-05-04T10:41:29+01:00 2018-05-04T10:41:29+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/413 عطیه خوشرفتار http://uupload.ir/files/t4bn_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.png ]]> مراسم گرامیدشت مقام استاد ۹۷ 2018-04-30T10:24:51+01:00 2018-04-30T10:24:51+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/411 عطیه خوشرفتار http://uupload.ir/files/b3bk_ostad.jpg ]]> تئاتر دانشجویی ۹۷ 2018-04-29T10:30:26+01:00 2018-04-29T10:30:26+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/412 عطیه خوشرفتار http://uupload.ir/files/t9i4_dad_o_b_dad.jpg ]]> جزوه کلاسی سنجش از دور دکتر صادقیان 2018-04-14T07:40:37+01:00 2018-04-14T07:40:37+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/409 عطیه خوشرفتار http://uupload.ir/files/yest_sanjesh.jpg ]]> دعوت به همکاری کانون فرهنگی طه 2018-04-14T07:01:42+01:00 2018-04-14T07:01:42+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/408 عطیه خوشرفتار http://uupload.ir/files/0j1p_09-size.jpg ]]> دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور 2018-04-04T19:30:00+01:00 2018-04-04T19:30:00+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/407 عطیه خوشرفتار دانلود شماره بیست و هفتم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری http://s8.picofile.com/file/8322986676/Zone.jpg

دانلود شماره بیست و هفتم نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری]]>
جزوه درسی ژئودزی ماهواره ای 2018-04-04T11:16:02+01:00 2018-04-04T11:16:02+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/405 عطیه خوشرفتار جهت دانلود و ادامه مطلب کلیک کنید http://s8.picofile.com/file/8322956084/%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B4%DB%B5.jpg


جهت دانلود و ادامه مطلب کلیک کنید
]]>
جزوه درسی نرم افزار های پیشرفته 2018-04-04T09:18:02+01:00 2018-04-04T09:18:02+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/402 عطیه خوشرفتار جهت دانلود و ادامه مطلب کلیک کنید !
http://s9.picofile.com/file/8322957326/%DB%B1.jpgجهت دانلود و ادامه مطلب کلیک کنید !
]]>
کارگاه دو روزه نکته و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ 2018-03-25T12:59:41+01:00 2018-03-25T12:59:41+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/401 عطیه خوشرفتار اطلاعات بیشتر و ثبت نام در ادامه مطلب http://uupload.ir/files/1xf_kargah_riyazi.jpg


اطلاعات بیشتر و ثبت نام در ادامه مطلب
]]>
دانلود مجموعه جزوات جناب آقای دکتر میلان لک (کارشناسی) 2018-03-25T09:32:49+01:00 2018-03-25T09:32:49+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/400 عطیه خوشرفتار http://uupload.ir/files/e4xt_milan.jpg


http://uupload.ir/files/cosl_jozve.jpg
]]>
چهارمین سالگرد تأسیس انجمن علمی 2018-03-02T11:35:00+01:00 2018-03-02T11:35:00+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/394 عطیه خوشرفتار انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری مراسمی به مناسبت چهارمین سالگرد تأسیس خود برگزار کردکه گزارش آن را در ادامه میخوانید..

http://uupload.ir/files/4fi_photo_2018-03-01_14-30-16.jpg

انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری مراسمی به مناسبت چهارمین سالگرد تأسیس خود برگزار کرد
که گزارش آن را در ادامه میخوانید..

]]>