انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور انعکاس گوشه ای از فعالیت های انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، که تماماً توسط دانشجویان انجام می پذیرد را می توانید در این وبلاگ مشاهده کنید. ....................... نظرات شما ما را در ارتقای سطح وبلاگ یاری می دهد ....................... با آرزوی سربلندی tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com 2017-01-19T20:49:42+01:00 mihanblog.com دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری 2017-01-17T19:36:20+01:00 2017-01-17T19:36:20+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/289 عطیه خوشرفتار دانلود بیستمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری دانلود بیستمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری
]]>
دانلود جزوه نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل 2017-01-03T08:45:30+01:00 2017-01-03T08:45:30+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/288 محمد اژدهاکش  این جزوه شامل 250 اسلاید می باشدکه جهت تدریس درس نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترلدر دوره کارشناسی نقشه برداری توسط جناب آقای دکتر حاتمدر آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور تدوین شده است.برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

 این جزوه شامل 250 اسلاید می باشد

که جهت تدریس درس نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل

در دوره کارشناسی نقشه برداری توسط جناب آقای دکتر حاتم

در آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور تدوین شده است.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
دوره های توانمندسازی دانشجویان جهت ورود به بازار کار 2016-12-31T16:04:00+01:00 2016-12-31T16:04:00+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/287 مرتضی شفیعی جهت ادامه مطلب کلیک کنید!!!
http://uupload.ir/files/2tj4_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C445.jpg


جهت ادامه مطلب کلیک کنید!!!
]]>
دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری 2016-12-23T13:00:26+01:00 2016-12-23T13:00:26+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/286 عطیه خوشرفتار                                                                              دانلود نوزدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری                                                                              
دانلود نوزدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری
]]>
طرح اهداء کتاب و جزوه به کتابخانه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری 2016-12-16T07:11:55+01:00 2016-12-16T07:11:55+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/285 مرتضی شفیعی **  با کتاب ها و جزوات خود قفسه های کتابخانه ها را پر کنیم   ** http://uupload.ir/files/q98t_%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A821.jpg**
  با کتاب ها و جزوات خود قفسه های کتابخانه ها را پر کنیم   **
]]>
فراخوان بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک96 2016-12-15T18:48:29+01:00 2016-12-15T18:48:29+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/284 مرتضی شفیعی فراخوان بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک96 http://conf.ncc.org.ir/_conf96/images/Farakhan24JPG.jpg


فراخوان بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک96


]]>
دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری 2016-12-12T15:15:47+01:00 2016-12-12T15:15:47+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/283 عطیه خوشرفتار دانلود هجدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری

دانلود هجدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری
]]>
دو هفته نامه انجمن علمی آموزشکده سازمان نقشه برداری 2016-12-07T12:16:39+01:00 2016-12-07T12:16:39+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/282 عطیه خوشرفتار دانلود هفدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری دانلود هفدهمین شماره نشریه انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری

]]>
گزارش عملکرد انجمن علمی-دانشجویی آموزشکده در سال تحصیلی 95-94 2016-11-30T08:19:15+01:00 2016-11-30T08:19:15+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/280 مرتضی شفیعی مقدمه به منظور تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، انجمن‌ علمی دانشجویی آموزشکده نقشه برداری طی یک سال گذشته فعالیت ها و برنامه های خود را مطابق با نیازهای دانشجویان آموزشکده نقشه برداری پیگیری و اجرایی نموده است. انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری متشکل از سه کمیته آموزشی، فنی – مهارتی و پژوهشی است علاو http://uupload.ir/files/3snh_گزارش_عملکرد.jpg

مقدمه

به منظور تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، انجمن‌ علمی دانشجویی آموزشکده نقشه برداری طی یک سال گذشته فعالیت ها و برنامه های خود را مطابق با نیازهای دانشجویان آموزشکده نقشه برداری پیگیری و اجرایی نموده است.

انجمن علمی آموزشکده نقشه برداری متشکل از سه کمیته آموزشی، فنی مهارتی و پژوهشی است علاوه بر اهداف کلی انجمن، در آئین نامه داخلی برای هریک از این کمیته ها وظایف و برنامه های جداگانه ای تعریف شده، در ادامه با بیان اهداف کلی انجمن و کمیته ها، فعالیت های انجام شده در راستای نیل به این اهداف ذکر می گردد ....

]]>
دانلود شانزدهمین شماره دو هفته نامه zone 60 2016-11-22T05:30:00+01:00 2016-11-22T05:30:00+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/274 عطیه خوشرفتار دانلود شانزدهمین شماره دو هفته نامه انجمن علمی zone 60


دانلود شانزدهمین شماره دو هفته نامه انجمن علمی zone 60

]]>
دوره آموزشی نرم افزار Arc GIS10 جامع 2016-11-20T10:21:31+01:00 2016-11-20T10:21:31+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/272 حسین قدم خیر جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید! http://uupload.ir/files/nwv5_arc_gis10.jpg


جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!
]]>
لیست کتاب های موجود در کتابخانه انجمن علمی 2016-11-19T04:22:49+01:00 2016-11-19T04:22:49+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/270 مرتضی شفیعی با حمایت جناب آقای دکتر یحیی جمور، ریاست محترم آموزشکده نقشه برداری و همچنین پیگیری اعضای انجمن علمی آموزشکده؛ کتابخانه انجمن علمی بروزرسانی شد و کتب تخصصی جدید علم ژئوماتیک به کتابخانه انجمن اضافه شد. دانشجویان آموزشکده نقشه برداری میتوانند با مراجعه به دفتر انجمن علمی (واقع در طبقه همکف آموزشکده) بطور رایگان از کتاب ها ی موجود در کتابخانه انجمن علمی استفاده کنند.    **  مشاهده لیست کتاب ها  ** **  دانلود فایل pdf  ** http://u1.img7.ir/GJk6b.png


با حمایت جناب آقای دکتر یحیی جمور، ریاست محترم آموزشکده نقشه برداری و همچنین پیگیری اعضای انجمن علمی آموزشکده؛ کتابخانه انجمن علمی بروزرسانی شد و کتب تخصصی جدید علم ژئوماتیک به کتابخانه انجمن اضافه شد.

دانشجویان آموزشکده نقشه برداری میتوانند با مراجعه به دفتر انجمن علمی (واقع در طبقه همکف آموزشکده) بطور رایگان از کتاب ها ی موجود در کتابخانه انجمن علمی استفاده کنند.

 

 **  مشاهده لیست کتاب ها  **

**  دانلود فایل pdf  **

]]>
کارگاه آموزش حل مکعب روبیک 3در3 2016-11-10T16:04:15+01:00 2016-11-10T16:04:15+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/268 مرتضی شفیعی جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!

http://www.uupload.ir/files/8e2z_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A92.png


جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!


]]>
سخنرانی علمی با موضوع کاربردهای ژئودزی در تحلیل مخاطرات زمین شناسی 2016-11-10T10:53:19+01:00 2016-11-10T10:53:19+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/267 مرتضی شفیعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!
]]>
جلسه پرسش و پاسخ تحصیلی با حضور دکتر یحیی جمور 2016-11-09T16:21:16+01:00 2016-11-09T16:21:16+01:00 tag:http://ssa-gtc.mihanblog.com/post/266 مرتضی شفیعی به ادامه مطلب مراجعه نمایید!!! http://uupload.ir/files/8go3_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C.jpgبه ادامه مطلب مراجعه نمایید!!!
]]>